Pilne przypomnienie dla właścicieli działek – ostatnie 3 dni na złożenie wniosku do planu ogólnego!

|

Dlaczego to takie ważne? I jak to zrobić?

Tego dowiesz się z dzisiejszego wpisu na temat wniosku do planu ogólnego. Jeśli jesteś deweloperem, inwestorem lub właścicielem działki, a gmina, na terenie której masz nieruchomość, przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego, powinieneś złożyć wniosek do tego planu. Jest to kluczowe, abyś mógł mieć wpływ na ustalenia dotyczące Twojej działki. Część miast, takich jak Kraków, Katowice, Gdańsk, Łódź, Kielce, Koszalin, już przystąpiła do procedowania planu ogólnego i rozpoczęła zbieranie wniosków. W związku z tym wyznaczono terminy, do których trzeba będzie złożyć wniosek.

Plan ogólny – dlaczego trzeba złożyć wniosek?

Plan ogólny zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które mają obowiązywać do 31 grudnia 2025 roku. Chociaż istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, obecnie obowiązująca data to 31 grudnia 2025 roku. Dlatego gminy muszą spieszyć się z uchwaleniem planu ogólnego. Brak planu po tej dacie będzie miał poważne konsekwencje.

Wpływ wniosku na twoją działkę

Jeżeli twoja działka nie jest objęta planem miejscowym, ważne jest, abyś złożył wniosek, aby móc uczestniczyć w procedurze i mieć wpływ na przyszłe ustalenia. W przypadku, gdy plan miejscowy nie dopuszcza na Twojej działce zabudowy mieszkaniowej, również warto złożyć wniosek o objęcie działki strefą wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski do planu ogólnego należy składać na obowiązującym formularzu, ustalonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r., w nieprzekraczalnym terminie od dnia 5 czerwca 2024 r. do dnia 5 lipca 2024 r. W Rzeszowie termin mija 5 lipca 2024 roku. Formularz można pobrać ze strony gminy lub z oficjalnych źródeł.

Najważniejsze elementy formularza to:

  • wskazanie wnioskowanej strefy planistycznej
  • profil funkcjonalny działki
  • wskaźniki zabudowy, takie jak maksymalny udział powierzchni zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy, minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej

Przepisy dopuszczają wyznaczenie następujących stref planistycznych:

1. Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

2. Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

3. Strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową

4. Strefa usługowa

5. Strefa handlu wielkopowierzchniowego

6. Strefa gospodarcza

7. Strefa produkcji rolniczej

8. Strefa infrastrukturalna

9. Strefa zieleni i rekreacji

10. Strefa cmentarzy

11. Strefa górnictwa

12. Strefa otwarta

13. Strefa komunikacyjna

Praktyczne rady

Złożenie wniosku powinno być poprzedzone konsultacją z architektem, aby dokładnie określić wskaźniki zabudowy. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (mailowo lub przez ePUAP). Ważne jest, aby wniosek dotarł do organu przed upływem terminu.

Podsumowanie

Niezależnie od ostatecznego terminu uchwalenia planu ogólnego, jeżeli Twoja gmina już przystąpiła do jego procedowania, powinieneś złożyć wniosek. Plan ogólny będzie decydujący dla przyszłych planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Nie przegap swojej szansy na kształtowanie przyszłości swojej nieruchomości. Pamiętaj, że wnioski np. w Rzeszowie można złożyć do 5 lipca 2024 r. ZOSTAŁO 3 DNI!

Tutaj znajdziesz formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2IQE20ITxGQ6gmUpNUtPcb1AX8j3keURM7qA5bO-gDwpjOV4lYGvUZIM4_aem_T5jo2HuhvENlZ9eUbxmfxw

Podobne wpisy