fbpx

Podatki przy sprzedaży mieszkania (część II)

podatki przy sprzedaży mieszkania

Jak uzyskać ulgę podatkową i jak rozliczyć mieszkanie, które otrzymaliśmy w drodze spadku i darowizny? Na te pytania odpowiadamy w II części artykułu o podatkach przy sprzedaży mieszkania!

Skorzystanie z ulgi podatkowej

Zwolnienie z obowiązku podatkowego jest możliwe w przypadku zgłoszenia w urzędzie skarbowym chęci skorzystania z takiego zwolnienia. Należy w takiej sytuacji złożyć formularz PIT-39, czyli zwolnienie związane z wydatkowaniem środków ze sprzedaży nieruchomości na nowy cel mieszkaniowy.

Dokument należy złożyć najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego po dacie sprzedaży, natomiast równowartość uzyskania przychodu musi być rozliczona w ciągu dwóch lat. Sprzedając nasze mieszkanie za 300 000 zł i zgłaszając chęć skorzystania z ulgi, musimy całą wartość uzyskaną ze sprzedaży przeznaczyć na: zakup nowego mieszkania, domu jednorodzinnego bądź nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, nadbudowę domu, spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętej na powyższe cele. W przypadku, gdyby jakaś część tej kwoty nie została przeznaczona na potrzeby nowego mieszkania, ulega ona opodatkowaniu.

W zakresie spłaty kredytu lub pożyczki najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie interpretacji pisemnej od urzędu skarbowego o możliwości zwolnienia w danej, indywidualnej sytuacji.

Mieszkanie w drodze spadku i darowizny

Szczególną uwagę musimy zwrócić w przypadku, gdy mieszkanie, które posiadamy, jest wynikiem otrzymania spadku i darowizny. Takie nabycie wiąże się z brakiem jakichkolwiek kosztów. Należny podatek będzie stanowił 19% od ceny sprzedaży nieruchomości.

Jeśli więc sprzedajemy mieszkanie za 300 000 zł, to musimy odprowadzić podatek w wysokości 19% od tej wartości, tj. 57 000 zł. W takiej sytuacji możemy odliczyć tylko nakłady trwale związane z nieruchomością, np. remont.

Możemy dokonać zbycia ruchomości i uwzględnić to w odliczeniu podatku. Ponieważ kwota nabycia nieruchomości nie istnieje, to nie możemy jej rozliczyć.

Artykuł jest skróconym i przeredagowanym na potrzeby internetowe fragmentem książki „Jak sprzedać mieszkanie i nie zwariować”

Źródło zdjęcia: pexels.com