Umowa o roboty budowlane

738,00  z VAT

Niezbędna umowa w przypadku realizacji inwestycji w systemie gospodarczym. Zlecanie wykonania poszczególnych elementów należy odpowiednie uregulować prawnie, chociażby w zakresie rękojmi i gwarancji, odstąpienia od umowy, odbioru robót czy zlecania części robót podwykonawcom. Nasza umowa zapewni Ci sprawdzone ramy prawne dla Twojej inwestycji w obszarze przeprowadzenia robót przez wybranego wykonawcę.

Dokument otrzymujesz w wersji edytowalnej. Wystarczy wpisać dane i korzystać z umowy.

Na stanie

Niezbędna umowa w przypadku realizacji inwestycji w systemie gospodarczym. Zlecanie wykonania poszczególnych elementów należy odpowiednie uregulować prawnie, chociażby w zakresie rękojmi i gwarancji, odstąpienia od umowy, odbioru robót czy zlecania części robót podwykonawcom. Nasza umowa zapewni Ci sprawdzone ramy prawne dla Twojej inwestycji w obszarze przeprowadzenia robót przez wybranego wykonawcę.

Dokument otrzymujesz w wersji edytowalnej. Wystarczy wpisać dane i korzystać z umowy.

Materiały dostępne w niniejszym serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej. O ile inaczej nie zastrzeżono, przydatność tych materiałów dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie jest wyraźnie wyłączona. W zależności od rodzaju inwestycji umowy mogą wymagać indywidualnego dostosowania w zależności od potrzeb ich stron.