Regulamin Klubu Dewelopera

1.Regulamin określa:

 • zasady funkcjonowania Klubu,
 • cele Klubu,
 • zasady członkostwa w Klubie.

 

2. Działalność Klubu Dewelopera jest zainicjowana i koordynowana przez Mojainwestycja.pl Sp. z o.o.

 

3. Klub posiada własne logo, którego wyłącznym dysponentem jest Mojainwestycja.pl Sp. z o.o.

 

4. Celem Klubu jest wymiana między członkami Klubu doświadczeń zawodowych i wiedzy fachowej w ramach szeroko pojętej branży deweloperskiej, stworzenie wspierających się i wzajemnych relacji pomiędzy członkami Klubu. Celem Klubu jest także praca na rzecz zbudowania relacji biznesowych pomiędzy członkami Klubu. Uczestnictwo w Klubie daje możliwość wymiany kontaktów biznesowych z różnych dziedzin, w tym w szczególności z branży deweloperskiej, uzyskanie informacji o potencjalnych inwestorach zainteresowanych realizacją inwestycji w określonym obszarze czy nieruchomościach pod inwestycje.

 

5. Klub Dewelopera w ramach swojego działania zrzesza:

 • aktywnych deweloperów,
 • osoby, które chcą zostać deweloperem w przyszłości,
 • osoby zainteresowane współpracą z deweloperami,
 • osoby posiadające doświadczenia przydatne w branży deweloperskiej, którym chcą się podzielić z członkami Klubu.

 

6. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Członkostwo w Klubie Dewelopera jest odpłatne i czasowe.

 

7. W celu przystąpienia do Klubu należy:

 • wyrazić zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie, przechowywanie i archiwizowanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Mojainwestycja.pl Sp. z o.o dla celów związanych z funkcjonowaniem Klubu,
 • dokonać wpłaty opłaty członkowskiej w zależności od wybranego czasookresu uczestnictwa
  w Klubie w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://zostandeweloperem.pl/kategorie/,
 •  zaakceptować Regulamin Klubu Dewelopera

 

8. Członkowie Klubu będą uprawnieni do uzyskiwania korzyści, rabatów i zniżek na produkty oferowane przez sklep internetowy prowadzony pod adresem https://zostandeweloperem.pl/kategorie/. Członkowie Klubu będą uprawnieni do uzyskania zniżek na wszelkiego rodzaju szkolenia, webinaria, konferencje organizowane przez Mojainwestycja.pl Sp. z o.o  prowadzącą Akademię Dewelopera.

 

9. Mojainwestycja.pl Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

10. Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Klubu, na której również umieszczane są ewentualne jego aktualizacje.