Rewolucyjne zmiany w obrocie gruntami rolnymi w miastach – Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje nowelizację

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje się do wprowadzenia istotnych zmian mających na celu zwiększenie dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Plany te zakładają wyłączenie gruntów rolnych w miastach spod ochrony ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, co ma przyczynić się do obniżenia cen mieszkań.

Grunty rolne pod budownictwo mieszkaniowe

Obecnie deweloperzy często muszą szukać atrakcyjnych gruntów poza granicami dużych miast, co prowadzi do budowy osiedli na ich obrzeżach lub wręcz w oddalonych od centrów lokalizacjach. Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje jednak zmienić tę sytuację, umożliwiając łatwiejszy dostęp do gruntów rolnych znajdujących się na terenach miejskich. Takie działanie ma na celu walkę z rosnącymi cenami mieszkań w aglomeracjach miejskich.

Główne założenia zmian

W myśl proponowanych zmian, prezes Krajowego Ośrodka Rolnictwa straci prawo pierwokupu miejskich gruntów rolnych, a inne ograniczenia narzucone przez ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego zostaną zniesione. Dodatkowo, samorządy zyskają możliwość korzystania z gruntów Krajowego Zasobu Nieruchomości, co pozwoli na ich przekształcenie z rolnych na budowlane.

Proces legislacyjny

Propozycje Ministerstwa Rozwoju i Technologii mają zostać wkrótce przekazane do konsultacji społecznych. Zgodnie z informacjami serwisu prawo.pl, pakiet zmian ma zostać opublikowany jeszcze w tym tygodniu. Eksperci i inwestorzy pozytywnie oceniają te inicjatywy, widząc w nich szansę na poprawę sytuacji na rynku nieruchomości.

Podsumowanie

Planowane zmiany w obrocie gruntami rolnymi w miastach mogą znacząco wpłynąć na dostępność gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz na obniżenie cen mieszkań. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dąży do uproszczenia procedur przekształcania gruntów rolnych na budowlane, co spotyka się z pozytywnym odbiorem ze strony deweloperów i ekspertów rynku nieruchomości.

Więcej na ten temat znajdziecie tutaj: https://tiny.pl/dlk16

Podobne wpisy