Inwestowanie grunty

Dynamiczna sytuacja rynkowa to okazja dla osób, które najlepiej dostosują się do zmian. Wśród najlepszych sposobów inwestowania coraz częściej wymienia się kupowanie gruntów. Tylko jak robić to skutecznie? Rozmowa z Krzysztofem Derdzikowskim.