Ostatnie miejsca, tylko do końca września

Dołącz do akademii i ukończ wyższą szkołę deweloperki!

Hotel Hilton Rzeszów

30 Wrzesień 2021


  Pierwsza w Polsce akademia dewelopera pod patronatem Forbes Polska

  LOGO ING

  Akademia Dewelopera w skrócie

  Akademia Dewelopera to prestiżowy projekt edukacyjny, dzięki któremu poznasz wszystkie tajniki branży deweloperskiej. Podczas 9 weekendowych zjazdów, wypełnionych merytorycznymi wykładami, przekazywana będzie wiedza, która pozwoli realizować swoje własne przedsięwzięcia deweloperskie. To przekrój działalności dewelopera – od znalezienia działki, przez finansowanie inwestycji, projektowanie procesu budowlanego w schemacie Gantta, współpracę z architektami, kwestie podatkowe i optymalizacyjne, po reklamacje, marketing i sprzedaż mieszkań. Z nami poznasz deweloperkę od „a” do „z”.

  Kadra Akademii Dewelopera prowadząca zajęcia to zespół ludzi, którzy w deweloperce działają od lat. Nieruchomości to nie tylko nasza praca, ale również wielka pasja. Przeprowadziliśmy tysiące transakcji, wybudowaliśmy setki mieszkań, negocjowaliśmy wielomilionowe umowy, rozwiązywaliśmy skomplikowane problemy związane z działkami, organizowaliśmy budowy, prowadzimy firmy. Teraz chcemy podzielić się tą bogatą wiedzą i doświadczeniem z innymi ambitnymi ludźmi. Stawiamy nie na szkolenie, a edukację – pogłębioną, konsekwentną i merytoryczną. Dołącz do Akademii Dewelopera i stań się częścią tego wielkiego projektu!

  Tematyka zajęć

  Kompleksowo przygotowany program, dzięki któremu
  poznasz cały przekrój działalności deweloperskiej!
  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Twórca Akademii Dewelopera

  Podczas pierwszego zjazdu poznasz podstawowe kwestie związane z prowadzeniem biznesu deweloperskiego. Przejdziemy krok po kroku po najważniejszych kwestiach prawnych, które tworzą ramy działalności deweloperskiej, w tym ustawę deweloperską. Omówimy kluczowe procedury związane z decyzją o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę, kodeksem podstępowania administracyjnego, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Poznasz również rodzaje oraz charakterystykę poszczególnej zabudowy: jednorodzinnej, bliźniaczej, szeregowej, dwulokalowej, wielorodzinnej. Dowiesz się, jak dostosować je do konkretnej lokalizacji oraz potrzeb klienta docelowego, aby tworzyć mieszkania, które będzie można łatwo i szybko sprzedać. Razem z Tobą przeanalizujemy najbardziej optymalne inwestycje oraz przedstawimy zasady obliczania powierzchni mieszkalnej, użytkowej, wspólnej oraz garażowej. Dzięki temu zdobędziesz podstawy pozwalające dokonywać Ci samodzielnej analizy rynkowej, które pozwolą dobierać najlepsze rozwiązania dla aktualnych potrzeb klientów oraz posiadanej działki.

  Adrian Hołub
  Współwłaściciel Geodetic

  Nieruchomość gruntowa to podstawa deweloperki – jej fundament. Właśnie dlatego tak ważna jest umiejętność wyszukiwania i dostrzegania gruntów, które posiadają odpowiedni potencjał deweloperski. Podczas tego zjazdu dowiesz się, w jaki sposób znaleźć idealną działkę. Zdobędziesz również umiejętności, które pozwolą Ci ocenić, czy dana nieruchomość nadaje się pod zabudowę. Podczas zjazdu omówione zostaną m.in.:

  1. Parametry inwestycji deweloperskiej
  2. Strategia procesu uzyskiwania warunków zabudowy
  3. Powierzchnia lokali w całym procesie inwestycji deweloperskiej w oparciu o nowe przepisy
  4. Błędy map zasadniczych
  5. Granice nieruchomości
  6. Linia zabudowy
  7. Linia rozgraniczająca pasa drogowego
  8. Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu w mpzp
  9. Odległości budynków od linii energetycznych
  10. Powierzchnia zabudowy
  11. Wysokość budynku ograniczenia i sposoby ich obejścia
  12. Ilość kondygnacji
  13. Wskaźnik intensywność zabudowy
  14. Powierzchnia biologicznie czynna
  15. Miejsca postojowe
  16. Analiza zacieniania i nasłoneczniania
  17. Wystąpienie o wz-tkę
  18. Pozwolenia i zgody urzędów na etapie wz
  19. Podziały i scalenia na etapie wz – zwiększenie parametrów inwestycji deweloperskiej
  20. Normy polskie pomiaru powierzchni w procesie deweloperskim
  21. Powierzchnie budynku w pozwoleniu na budowę
  22. Powierzchnie przy odbiorze budynku i samodzielności lokali
  23. Powierzchnie lokali w bhwn
  24. Pum (powierzchnia użytkowa mieszkań)
  25. Gla (powierzchnia najmu brutto)

  Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie samodzielnie dokonywać analizy gruntu: dostrzegać zarówno jego wady, jak i zalety. Na tej podstawie będziesz w stanie ocenić potencjał deweloperski wybranej lokalizacji, oszacować jej wartość oraz będziesz umiał pozyskiwać niezbędne informacje, które będą niezbędne podczas negocjacji oraz przygotowywaniu umowy jej zakupu.

  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Twórca Akademii Dewelopera

  W ramach 3 zjazdu poruszone zostaną kwestie dotyczące projektowania własnej inwestycji deweloperskiej. Omówimy kluczowe wytyczne, jakie należy przekazać architektowi oraz zasady ułożenia lokalu gwarantujące jego funkcjonalność.

  Projekt opracowany we współpracy z architektem to również kwestia kosztów wytworzenia. Przedstawimy sposoby dokonywania optymalizacji deweloperskich, rozwiązań zamiennych, tańszych odpowiedników. Pokażemy na jakich materiałach warto zaoszczędzić, a również gdzie lepiej zdecydować się na materiały droższe.

  Nie zabraknie ćwiczeń praktycznych. Wśród nich opracowywanie harmonogramów płatności oraz harmonogramów przedsięwzięcia oraz projektowanie własnej inwestycji deweloperskiej.

  Agnieszka Krawczak
  Ekspert bankowy

  Na deweloperze spoczywa ustawowy obowiązek otwarcia mieszkaniowego rachunku powierniczego, który zabezpieczy środki wpłacone przez nabywcę. Bank prowadzący taki rachunek pomaga deweloperom w identyfikacji wpłat nabywców oraz czuwa nad zgromadzonymi środkami na koncie i nadzoruje ich wypłatę.
  Na spotkaniu dowiesz się jak funkcjonuje otwarty i zamknięty rachunek mieszkaniowy, poznasz wady, zalety oraz różnice między tymi dwoma rodzajami rachunków.Na spotkaniu dowiesz się jak funkcjonuje otwarty i zamknięty rachunek mieszkaniowy, poznasz wady, zalety oraz różnice między tymi dwoma rodzajami rachunków.

  10:00-17:00

  Umowy - 12.12

  Piotr Dobrowolski
  Zawodowy prawnik

  Bez porządnej umowy nie można skutecznie działać w nieruchomościach. Wszelkie ustalenia zawierane wyłącznie ustnie to aż proszenie się o kłopoty. Dobrze przygotowana umowa to gwarancja przejrzystości, obustronnego zrozumienia, uczciwości przedsięwzięcia. To również zabezpieczenie przed oszustwami, ale także nieprzewidywalnymi wydarzeniami. Podczas tej prelekcji poznasz zasady zawierania umów oraz zrozumiesz, czym jest umowa rezerwacyjna, przedwstępna i deweloperska.

  Artur Bubrowiecki
  Doradca podatkowy

  Nie mogło zabraknąć tematu podatków. Podczas tego zjazdu poznasz szczegółowo kwestie opodatkowania i dowiesz się, jak dokonać w ich zakresie odpowiedniej optymalizacji. Podczas spotkania omówione zostaną takie tematy jak:

  1. Formy działalności i ich opodatkowanie – wady i zalety
  2. Podatek od nieruchomości
  3. Podatek solidarnościowy
  4. Podatek VAT

  Dzięki tej wiedzy będziesz wiedział, jakie są dostępne możliwości opodatkowania oraz zdecydujesz się na rozwiązania, które zagwarantują Ci najlepsze wyniki finansowe oraz bezpieczeństwo prawne.

  Piotr Cieszewski
  Mentor, mówca, trener przywództwa

  Zatrudnić kogoś to żadna sztuka. Wystarczy dać ogłoszenie o pracę, wybrać spośród kandydatów, przekazać obowiązki – i po wszystkim! Jeżeli tak sądzisz, to grubo się mylisz. Świat jest miejscem złożonym, a współpraca z ludźmi to skomplikowana kwestia zależna od wielu czynników. Dlatego podczas niniejszego wykładu dowiesz się m.in.:
  Jak motywować zespół
  Jak zarządzać ludźmi
  W jaki sposób dobierać odpowiednie osoby do konkretnych zadań
  Dzięki tej wiedzy stworzysz firmę, która będzie sprawnie funkcjonować. Odpowiednio zmotywowani specjaliści sprawią, że zadania realizowane będą szybko i efektywnie, a Ty będziesz mógł z satysfakcją oglądać pracę właściwie zarządzanego zespołu.

  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Twórca Akademii Dewelopera

  Skomplikowany proces budowlany potrzebuje solidnego planu, który dodatkowo w sposób przejrzysty będzie pokazywał czas trwania realizacji poszczególnych prac, związki pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz wyznaczy nieprzekraczalne daty. Całość w sposób przejrzysty można zorganizować dzięki zastosowaniu schematu Gantta – pokażemy Ci, jak tego dokonać. Przy okazji dowiesz się, czym jest:

  1. Schemat Gantta
  2. Zadanie krytyczne
  3. Zadanie niekrytyczne
  4. Ścieżka krytyczna
  5. Kamień milowy

  Podczas zjazdu omówimy również kwestię wyboru metody realizacji przedsięwzięcia – plusy i minusy systemu gospodarczego i generalnego wykonawcy. Wyjaśnimy także, jak pozyskiwać wykonawców i podwykonawców oraz przeanalizujemy koszty wytworzenia inwestycji.

  Karolina Malicka
  Inspektor budowlany

  Odbiory prac budowlanych to niezwykle ważna chwila każdej budowy. To właśnie wtedy należy ocenić jakość wykonanych robót, zatwierdzić je lub zgłosić ewentualne poprawki. Na co należy wtedy zwrócić szczególną uwagę (patrząc przez pryzmat naszego klienta) oraz czy inwestor ma w ogóle prawo odmówić odbioru prac budowlanych? Odpowiedzi na te pytania podczas niniejszej prelekcji!

  Piotr Sakiewicz
  Ekspert z zakresu finansowania nieruchomości

  Bez finansowania nie ma możliwości realizacji przedsięwzięcia. Nie oznacza to jednak, że musisz dysponować ogromnymi środkami własnymi lub posiłkować się kredytem. Istnieją dużo bardziej atrakcyjne rozwiązania, które można zastosować w swoim przedsięwzięciu. Podczas tego wykładu omówimy temat:

  1. Środków własnych
  2. Środków klienta
  3. Kredytów
  4. Barteru
  5. Płatności po spełnieniu warunków
  6. Przesunięcia płatności

  Podczas zjazdu poznasz więc dostępne możliwości oraz związane z nimi wady oraz zalety. Dzięki zdobytej wiedzy świadomie wybierzesz najbardziej optymalne rozwiązania swojej inwestycji.

  Magdalena Zając-Dobrowolska
  Współwłaścicielka Kancelarii DMP-LEGAL

  Doświadczony deweloper wie, że jego praca nie kończy się wraz z oddaniem mieszkań do użytkowania. Korzystanie z mieszkań przez nowych właścicieli to prawdziwa weryfikacja jakości całej inwestycji. Dlatego z niniejszego wykładu dowiesz się m.in.:

  1. Czym jest gwarancja i rękojmia
  2. Jaka jest definicja wady i jej przykłady w przedsięwzięciach deweloperskich i budowlanych
  3. Jakie są źródła roszczeń z gwarancji i rękojmi
  4. Jakie są okresy gwarancji i rękojmi

  Podczas wykładu poznasz również szczególne przykłady rękojmi i gwarancji w umowach deweloperskich i o roboty budowlane (np. możliwość dochodzenia napraw w częściach wspólnych nie tylko przez wspólnotę ale również przez poszczególnych lokatorów), dzięki czemu zyskasz kompleksową wiedzę w tym zakresie.

  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Twórca Akademii Dewelopera

  Pandemia koronawirusa zmieniła świat. Miała ona również wpływ na biznes turystyczny oraz nieruchomościowy. To doskonały moment, aby zainteresować się tym obszarem z perspektywy dewelopera. Właśnie dlatego tematowi temu poświęcony zostanie jeden z wykładów, podczas którego omówimy:

  1. Inwestowanie w domki wypoczynkowe na rynku turystycznym
  2. Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumenckie polskich turystów
  3. Rynek wypoczynkowy
  4. Budowę domków na zgłoszenie
  5. Typy domków letniskowych
  6. Nietypowe rozwiązania – przyczepa holenderska i inne

  Dzięki temu wykładowi rozszerzysz swoje postrzeganie deweloperki o nowe obszary, z naciskiem na rynek turystyczny. Nauczysz się analizować zmienność rynku na przykładzie pandemii COVID-19 i będziesz gotowy na podjęcie działalności w dynamicznej rzeczywistości.

  Maciej Trojniar
  Maciej Trojniar
  Właściciel Stark Media

  Stworzenie inwestycji nie oznacza jeszcze sukcesu. Ten można ogłosić dopiero po osiągnięciu satysfakcjonującej - a najlepiej 100% - sprzedaży. Przy odpowiednim marketingu, możliwe jest to do osiągnięcia już w pierwszych etapach budowy, czyli na długo przed ukończeniem inwestycji! Jak tego dokonać? Dowiesz się z wykładu, podczas którego poznasz:

  1. Kanały sprzedaży
  2. Budżety marketingowe
  3. Sposoby na atrakcyjną promocję inwestycji
  4. Najważniejsze narzędzia komunikacyjne
  5. Zasady tworzenia skutecznego planu marketingowego

  Dzięki wykładowi zdobędziesz się kluczowe informacje dotyczące kwestii sprzedaży i marketingu w obszarze deweloperki i nieruchomości. To sprawi, że gotowy (lub jeszcze realizowany) produkt w postaci mieszkań, osiągnie wysoką dynamikę sprzedaży, a Ty sam będziesz mógł cieszyć się wypracowanymi zyskami!

  Michał Boniaszczuk zdjęcie
  Michał Boniaszczuk
  Współwłaściciel Polskiego Forum Nieruchomości

  Czy zawsze warto stawiać na tworzenie własnego działu sprzedaży i zatrudnianie ludzi na etatach? Tak naprawdę odpowiedź nie jest oczywista i zależy od wielu czynników. Kwestii tej poświęcony jest jeden z wykładów, podczas którego dowiesz się:

  1. jak wygląda współpraca pośrednika z deweloperem
  2. jakie są wady i zalety takiego rozwiązania
  3. kiedy warto rozważyć wdrożenie takiej opcji

  Wiedza ta pozwoli Ci elastycznie podejść do prowadzonego biznesu deweloperskiego. Dzięki temu wdrożysz te rozwiązania, które będą najbardziej optymalne dla Twojego modelu prowadzenia działalności.

  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Twórca Akademii Dewelopera

  Deweloperka to nie tylko sprzedaż mieszkań! Chociaż ten model biznesowy potrafi przynosić szybkie i spektakularne zyski, to branża nieruchomości doskonale nadaje się również na budowanie stabilnego dochodu pasywnego, który może zapewnić upragnioną wolność finansową. Dlatego podczas tego wykładu zdobędziesz informacje na temat:

  1. Budowania dochodu pasywnego w deweloperce
  2. Najmu krótko- i długoterminowego
  3. Budynków zamieszkania zbiorowego (akademiki, pensjonaty, mikroapartamenty inwestycyjne)
  4. Lokali usługowych
  5. Budynków o funkcji łączonej

  Poznasz również nietypowe pomysły na czerpanie zysków z takiego rodzaju jak m.in. magazyny czy garaże. Dzięki świadomości różnorodnych możliwości w branży deweloperskiej, wybierzesz drogę, która najbardziej będzie Ci odpowiadać!

  Wojciech Woźniczka
  Wojciech Woźniczka
  Negocjator, szkoleniowiec

  Negocjacje w deweloperce to chleb powszedni. Negocjuje się bowiem wszystko: cenę działki, warunki zakupu, koszty z generalnym wykonawcą. To tutaj kryją się ogromne pieniądze idące w setki tysięcy złotych. Właśnie dlatego każdy deweloper musi umieć skutecznie negocjować.
  Podczas spotkania z Wojciechem Woźniczką dowiesz się:

  1. Jakie są strategie i techniki negocjacyjne
  2. Kto pierwszy powinien podać cenę
  3. Jak negocjować, aby obie strony były zadowolone z efektu końcowego
  4. Jak chronić się przed sztuczkami negocjacyjnymi

  Wykład uzupełniony zostanie również ćwiczeniem, dzięki czemu sprawdzić w praktyce pozyskaną wiedzę.

  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Twórca Akademii Dewelopera

  Ostatni zjazd Akademii Dewelopera! To podczas tego zjazdu sprawdzisz efekty 9-miesięcznej pracy. Na wszystkich uczestników będzie bowiem czekał test przygotowany na podstawie materiałów oraz wykładów odbywających się w ramach całej Akademii. Po wszystkim odbędzie się rozdanie dyplomów ukończenia akademii - i mamy część oficjalną za nami!

  Teraz już tylko luźna atmosfera, impreza integracyjna, rozmowy w kuluarach wśród uczestników elitarnej Akademii Dewelopera! Doskonałe zwieńczenie 9 miesięcy przepełnionych edukacją i pracą nad własnymi przedsięwzięciami deweloperskimi. Dodatkowo zjazd ten zostanie uświetniony obecnością gościa specjalnego! A wszystko to w wyjątkowym miejscu, jakim jest Hotel Bacówka Radawa & SPA****! Dla takich chwil warto ukończyć Akademię Dewelopera!

  Prelegenci

  Nasi prelegenci to doświadczeni praktycy biznesu,
  którzy od lat działają w branży nieruchomości
  Paweł Preisner - zdjęcie

  Paweł Preisner

  Główny prelegent Akademii Dewelopera

  Pomysłodawca Akademii Dewelopera, deweloper z 20-letnim doświadczeniem. Właściciel prężnie działającej firmy deweloperskiej Szklane Tarasy oraz Hotelu Bacówka Radawa & SPA****.
  Autor książki „Jak sprzedać mieszkanie i nie zwariować?”
  Pomysłodawca warsztatów „Zostań Deweloperem” oraz szkolenia „Flip na działce – pół miliona na jednej transakcji”
  „Deweloper Roku 2020” w kategorii zabudowa wielorodzinna w plebiscycie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mieszkanicznik.
  Twórca innowacyjnej aplikacji budowlanej „Moja Inwestycja – budowa krok po kroku”.

  Piotr Cieszewski

  Mentor, mówca, trener przywództwa

  Profesjonalny mówca, trener przywództwa, przez 10 lat dyrektor oddziałów w korporacji budowlanej Skanska, ekspert w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zdobywca Mount Everestu. Prowadził wykłady m.in. dla:

  • BOSH
  • PKO BP
  • PZU Życie
  • Leroy Merlin
  • Google

  Wojciech Woźniczka

  Wojciech Woźniczka

  Negocjator

  Trener sprzedaży i negocjacji.
  Laureat konkursu Polish National Sales Awards w kategorii Najlepszy Trener Sprzedaży w 2013r. w Polsce.
  Autor bestsellera Negocjuj! Czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach oraz książek Negocjuj 2 i Nie sprzedawaj! #Pozwólkupić. Pomysłodawca, inicjator i Dyrektor Krakowskiego Festiwalu Rozwoju.

  Maciej Trojniar

  Maciej Trojniar

  Właściciel Stark Media

  Projektuje i prowadzi głównie kampanie nakierowane na sprzedaż
  W branży nieruchomości od 7 lat.
  Wspierał sprzedaż ponad 1 100 mieszkań w łącznie 12 etapach realizacji różnych inwestycji mieszkaniowych.
  Każda z inwestycji sprzedana przed wyznaczonym terminem w 100%.
  Przekaże Wam informacje dotyczące tego jak zbudować reklamę osiedla, od czego zacząć i pomoże w napisaniu własnego pierwszego planu marketingowego lub zweryfikuje już posiadany.

  Michał Boniaszczuk zdjęcie

  Michał Boniaszczuk

  Współwłaściciel Polskiego Forum Nieruchomości

  Broker nieruchomości & prowadzący program Łączą Nas Nieruchomości. 16 lat doświadczenia w sprzedaży. Były prezes Klubu Lublin Toastmasters - organizacji zajmującej się rozwojem umiejętności wystąpień publicznych oraz umiejętności liderskich.

  Adrian Hołub

  Współwłaściciel Geodetic

  Niezależny doradca ds. inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe.
  Trener, który wygłosił ponad 100 prelekcji i szkoli corocznie ponad 1000 osób.
  Autor ponad 100 branżowych artykułów.
  Inwestor nieruchomości mieszkaniowych i usługowych, członek zarządu Geodetic.
  Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
  Wykładowca.

  Adrian Kuś

  Właściciel biura nieruchomości Dream House Brokers

  Manager i trener zespołu Brokerów. Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości. Wykładowca „Doradztwa na Rynku Nieruchomosci” na Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Organizator „Śniadań Brokerów” polegających na przygotowywaniu szkoleń branżowych oraz integracji środowiska pośredników. Zwolennik wyłączności, współpracy, innowacji branżowych, szkoleń, social mediów i marketingu.

  Artur Bubrowiecki

  Doradca podatkowy

  Podatkami zajmuje się od ponad 10 lat, zdobywał doświadczenie zawodowe w kilku spółkach doradztwa podatkowego.
  W ramach swojej praktyki zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, w tym w szczególności w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT, prowadzeniem audytów podatkowych oraz badaniami typu due dilligence.
  W GWW od 2017 r.

  Magdalena Zając-Dobrowolska

  Współwłaścicielka Kancelarii DMP-LEGAL

  Radca prawny, specjalizuje się zarówno w obsłudze szeroko pojętego rynku nieruchomości, jak i obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Prowadzi z dużym zaangażowaniem wszelkie spory sądowe. Od lat przygotowuje raporty dotyczące stanu prawnego spółek i nieruchomości. Jest autorką szeregu publikacji dotyczących prawa nieruchomości i inwestycji komercyjnych w mediach internetowych, prelegentem konferencji z zakresu prawa umów handlowych i prawa pracy.

  Maciej Łobos

  Architekt IARP, założyciel i wspólnik w firmie MMW Architekci

  Współzałożyciel i wieloletni Prezes Zarządu MWM Architekci, odpowiedzialny za rozwój biznesu i komunikację. Autor strategii urbanistycznych skoncentrowanych na kwestiach społecznych, zrównoważonym rozwoju i zapewnieniu długotrwałych wartości przestrzeniom publicznym.
  Wykładowca i publicysta zaangażowany w sprawy polityki przestrzennej. Wieloletni członek Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Rzeszowie, laureat Srebrnej Odznaki Stowarzyszenia Architektów Polskich.

  Adela Koszuta-Szylar

  Architekt IARP, wspólnik i członek Zarządu MWM Architekci

  Architekt i manager z 20-letnim stażem. Posiada bogate doświadczenie w realizacji dużych, skomplikowanych projektów wielofunkcyjnych, handlowych i mieszkaniowych. Ceniony ekspert odpowiedzialny za doradztwo i analizy strategiczne o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa inwestycji. Zarządza portfelem wszystkich projektów realizowanych w MWM.

  Piotr Sakiewicz

  Ekspert z zakresu finansowania nieruchomości

  Trener zapraszany na największe konferencje branżowe, który wyszkolił ponad 1000 osób, skutecznie inwestujących w nieruchomości. Wraz z zespołem pomaga w uzyskiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań kredytowych. Założyciel Grupy POWER HOLDING, która świadczy usługi w zakresie finansowania, ubezpieczeń, szkoleń, pośrednictwa w branży nieruchomości. Jej sukces jest głównie wynikiem stosowania prekursorskich metod.

  Urszula Socha

  Deweloper, inwestor

  Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży, inwestor, ekonomista, specjalista ds. nieruchomości. Posiada doświadczenie w realizacji projektów mieszkaniowych, domów w zabudowie bliźniaczej, lokali mieszkalnych, niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania jak i apartamentach inwestycyjnych typu aparthotel, czego doskonałym przykładem jest bieżąca realizacja 80 apartamentów w Bielsku-Białej - Apartamentów Szyndzielnia.

  Karolina Malicka

  Inspektor budowlany

  Inspektor Budowlany w branży od 11 lat, ze względu na jej 150 cm wzrostu znana jako ``jednostka miary budowlanej``. W social mediach działa pod marką W szpilkach na budowie, a na co dzień pomaga klientom podczas odbioru technicznego mieszkania zakupionego od dewelopera lub przy sprawdzeniu technicznym nieruchomości przed zakupem z rynku wtórnego, skupiając się na lokalizowaniu wad ukrytych.

  Agnieszka Krawczak

  Ekspert bankowy

  Od kilkunastu lat związana z rozwojem produktów cash managementowych w ING Banku Śląskim dla klientów korporacyjnych. Przez ostatnie 3 lata odpowiedzialna za rozwój Mieszkaniowego rachunku powierniczego. W odpowiedzi na oczekiwania deweloperów, buduje innowacyjne rozwiązania w zakresie rachunku mieszkaniowego w bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego.

  Piotr Dobrowolski

  Zawodowy prawnik

  Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalista prawa nieruchomości. Wspiera procesy inwestycyjne, prowadzi spory sądowe, audyty nieruchomości, projektuje umowy dotyczące korzystania z nieruchomości i ich nabywania. Ekspert i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener rynku nieruchomości, szkoli setki profesjonalistów rynku nieruchomości rocznie. Prelegent konferencji oraz autor branżowych publikacji.

  Cennik

  Jednorazowa wpłata czy zakup ratalny?
  Wybierz najlepszą dla siebie opcję i zapewnij sobie udział w akademii!

  Teraz masz możliwość kupić wstęp na wyselekcjonowane przez nas Zjazdy Akademii Dewelopera.
  Wejdź do sklepu korzystając z poniższych opcji i skorzystaj.

  KUP WSTĘP Zjazd nr 3

  11-12.12.2021

  JEDNORAZOWO

  4 900 zł

  netto

  Zobacz

  KUP WSTĘP Zjazd nr 7

  23-24.04.2022

  JEDNORAZOWO

  4 900 zł

  netto

  Zobacz

  Masz pytania? Zadzwoń!

  570 645 286

  Akademia Dewelopera okiem uczestników

   

  10/10

  Rated 5 out of 5
  9 lipca 2021

  Brałem udział w Warsztatach Deweloperskich w maju. Świetne szkolenie! Duża dawka wiedzy, część warsztatowa oraz kolacja integracyjna na najwyższym poziomie. Z pewnością spotkamy się na Akademii Dewelopera!

  Piotrek

  Galeria z historycznych zjazdów

  Galeria ze zrealizowanych inwestycji deweloperskich

  Oferta dodatkowa

  Wśród wydarzeń organizowanych przez Pawła Preisnera znajdują się również m.in. warsztaty deweloperskie, szkolenie flip na działce oraz szkolenie start w deweloperce. Wybierz najbardziej interesujące Cię wydarzenie i zdobywaj wiedzę z zakresu deweloperki!
  Warsztaty deweloperskie

  Skorzystaj z warsztatów i dowiedz się, jak zaprojektować swoją pierwszą inwestycję deweloperską!

  Szkolenie flip na działce

  Wcale nie trzeba budować mieszkań, aby zarabiać na nieruchomościach. Przyjdź i dowiedz się, jak skutecznie obracać gruntami.

  Szkolenie start w deweloperce

  Dopiero zaczynasz i potrzebujesz podstawowej wiedzy o deweloperce? To szkolenie jest skierowane właśnie do Ciebie!