Druga edycja AKADEMII DEWELOPERA Pawła Preisnera

CENA PRZEDSPRZEDAŻOWA JESZCZE PRZEZ:

9 zjazdów - Ponad 150 godzin prelekcji - 15 specjalistów z branży

Warszawa

Edycja 2022 / 2023


  Pierwsza w Polsce akademia dewelopera pod patronatem Forbes Polska

  Druga edycja Akademii Dewelopera w skrócie

  Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.

  Akademia Dewelopera, to pierwszy projekt edukacyjny w Polsce wsparty TYLKO przez praktyków, posiadających faktyczne i potwierdzenie doświadczenie, przekraczające umiejętności zwykłego uzyskania warunków zabudowy.

  To projekt edukacyjny, dzięki któremu poznasz wszystkie tajniki branży deweloperskiej. Podczas 9 weekendowych zjazdów, wypełnionych merytorycznymi wykładami, przekazywana będzie wiedza, która pozwoli realizować swoje własne przedsięwzięcia deweloperskie.

  To przekrój działalności dewelopera – od znalezienia działki, przez finansowanie inwestycji, projektowanie procesu budowlanego w schemacie Gantta, współpracę z architektami, kwestie podatkowe i optymalizacyjne, po reklamacje, marketing i sprzedaż mieszkań. Z nami poznasz deweloperkę od „a” do „z”.

  Kadra Akademii Dewelopera prowadząca zajęcia to zespół ludzi, którzy w deweloperce działają od lat. Przeprowadziliśmy tysiące transakcji, wybudowaliśmy setki mieszkań, negocjowaliśmy wielomilionowe umowy, rozwiązywaliśmy skomplikowane problemy związane z działkami, organizowaliśmy budowy, prowadzimy firmy.

  Teraz ta wiedza jest dostępna też dla Ciebie. Czy chcesz skorzystać i przyspieszyć swój biznes? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie już samodzielnie.

  Stawiamy nie na szkolenie, a edukację – pogłębioną, konsekwentną i merytoryczną.

  Dołącz do Akademii Dewelopera i stań się częścią tego wielkiego projektu!

  Założenia harmonogramu drugiej edycji Akademii Dewelopera

  9 zjazdów - Ponad 150 godzin prelekcji - 15 specjalistów z branży
  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera
  1. Integracja grupy
  2. Wprowadzenie do branży deweloperskiej
  3. Formy działalności
  4. Ustawa deweloperska
  5. Początki w deweloperce - skala inwestycji
  6. Klient docelowy, produkt docelowy – analiza potrzeb ludzkich
  Katarzyna Kuniewicz
  1. Analiza rynku mieszkaniowego w perspektywie 2 lat
  2. analiza, statystyki, założenia i preferencje
  3. Systemy sprzedażowe
  9:00-17:00

  02.10.2022

  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera
  1. Statystyki niedoboru mieszkań i potrzeby rynkowe
  2. Wskaźnik starzenia się społeczeństwa
  3. Lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja
  4. KPA, WZ, PNB, MPZP – procedury
  5. Panel dyskusyjny pytania i odpowiedzi
  6. Test wiedzy
  Adrian Hołub
  Współwłaściciel Geodetic

  Nieruchomość gruntowa to podstawa deweloperki – jej fundament. Właśnie dlatego tak ważna jest umiejętność wyszukiwania i dostrzegania gruntów, które posiadają odpowiedni potencjał deweloperski. Podczas tego zjazdu dowiesz się, w jaki sposób znaleźć idealną działkę. Zdobędziesz również umiejętności, które pozwolą Ci ocenić, czy dana nieruchomość nadaje się pod zabudowę. Podczas zjazdu omówione zostaną m.in.:

  1. Parametry inwestycji deweloperskiej
  2. Strategia procesu uzyskiwania warunków zabudowy
  3. Powierzchnia lokali w całym procesie inwestycji deweloperskiej w oparciu o nowe przepisy
  4. Błędy map zasadniczych
  5. Granice nieruchomości
  6. Linia zabudowy
  7. Linia rozgraniczająca pasa drogowego
  8. Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu w mpzp
  9. Odległości budynków od linii energetycznych
  10. Powierzchnia zabudowy
  11. Wysokość budynku ograniczenia i sposoby ich obejścia
  12. Ilość kondygnacji
  13. Wskaźnik intensywność zabudowy
  14. Powierzchnia biologicznie czynna
  15. Miejsca postojowe
  16. Analiza zacieniania i nasłoneczniania
  17. Wystąpienie o wz-tkę
  18. Pozwolenia i zgody urzędów na etapie wz
  19. Podziały i scalenia na etapie wz – zwiększenie parametrów inwestycji deweloperskiej
  20. Normy polskie pomiaru powierzchni w procesie deweloperskim
  21. Powierzchnie budynku w pozwoleniu na budowę
  22. Powierzchnie przy odbiorze budynku i samodzielności lokali
  23. Powierzchnie lokali w bhwn
  24. Pum (powierzchnia użytkowa mieszkań)
  25. Gla (powierzchnia najmu brutto)

  Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie samodzielnie dokonywać analizy gruntu: dostrzegać zarówno jego wady, jak i zalety. Na tej podstawie będziesz w stanie ocenić potencjał deweloperski wybranej lokalizacji, oszacować jej wartość oraz będziesz umiał pozyskiwać niezbędne informacje, które będą niezbędne podczas negocjacji oraz przygotowywaniu umowy jej zakupu.

  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera
  1. Umowa z architektami
  2. Harmonogram prac z architektami
  3. Przygotowanie dokumentacji
  4. Struktura mieszkań w inwestycjach wielorodzinnych
  5. Tajniki optymalizacyjne łączenia funkcji
  6. Projektowanie własnej inwestycji
  7. Przygotowywanie dokumentacji
  8. Warunki techniczne
  9. Wytyczne dla architekta
  10. Decyzja środowiskowa
  Piotr Dobrowolski
  Zawodowy prawnik

  Bez porządnej umowy nie można skutecznie działać w nieruchomościach. Wszelkie ustalenia zawierane wyłącznie ustnie to aż proszenie się o kłopoty. Dobrze przygotowana umowa to gwarancja przejrzystości, obustronnego zrozumienia, uczciwości przedsięwzięcia. To również zabezpieczenie przed oszustwami, ale także nieprzewidywalnymi wydarzeniami. Podczas tej prelekcji poznasz zasady zawierania umów oraz zrozumiesz, czym jest umowa rezerwacyjna, przedwstępna i deweloperska.

  1. Umowa deweloperska
  2. Umowa przedwstępna, warunkowa
  3. Zapisy zabezpieczające kupującego podczas nabywania gruntu
  4. Klauzule abuzywne
  5. Zadatki, zaliczki, kaucje
  Marek Golec
  Podatki
  1. Temat wyboru formy działalności deweloperskiej
  2. Plusy i minusy , odpowiedzialność osobista w różnych formach działalności
  3. Najbardziej optymalne opodatkowane w inwestycjach do 2ml euro i powyżej 2 mln euro
  4. Księgowe koszty zakupu gruntu
  5. Rozliczenia zaliczek na poczet zakupu mieszkania
   - VAT – dochodówka
  6. Cit estoński
  7. VAT przy inwestowaniu w mieszkania – ZD czy zwrot przy pierwszym zasiedleniu
  8. Opodatkowanie najmu , ryczałt, 9 +,19,+19+19, 20, 25 %
  Marek Grabowski
  Podatki
  1. Temat wyboru formy działalności deweloperskiej
  2. Plusy i minusy , odpowiedzialność osobista w różnych formach działalności
  3. Najbardziej optymalne opodatkowane w inwestycjach do 2ml euro i powyżej 2 mln euro
  4. Księgowe koszty zakupu gruntu
  5. Rozliczenia zaliczek na poczet zakupu mieszkania
   - VAT – dochodówka
  6. Cit estoński
  7. VAT przy inwestowaniu w mieszkania – ZD czy zwrot przy pierwszym zasiedleniu
  8. Opodatkowanie najmu , ryczałt, 9 +,19,+19+19, 20, 25 %
  Marek Niedźwiedź
  Księgowy, specjalista ds przejęć spółek
  1. Księgowość w firmie deweloperskiej i przejęcia spółek - wskaźniki otwierające oczy na okazje
  2. Kupowanie małych firm deweloperskich przez “większych graczy”- prowadz
  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera
  1. Projektowanie procesu budowlanego
  2. Tworzenie zespołu budowlanego
  3. Wybór metody realizacji przedsięwzięcia
  4. Plusy i minusy systemu gospodarczego i generalnego
  5. Pozyskiwanie wykonawców i podwykonawców (metody i kanały)
  Piotr Cieszewski
  Mentor, mówca, trener przywództwa

  Zatrudnić kogoś to żadna sztuka. Wystarczy dać ogłoszenie o pracę, wybrać spośród kandydatów, przekazać obowiązki – i po wszystkim! Jeżeli tak sądzisz, to grubo się mylisz. Świat jest miejscem złożonym, a współpraca z ludźmi to skomplikowana kwestia zależna od wielu czynników. Dlatego podczas niniejszego wykładu dowiesz się m.in.:

  1. Jak motywować zespół
  2. Jak zarządzać ludźmi
  3. W jaki sposób dobierać odpowiednie osoby do konkretnych zadań
  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera
  1. Proces inwestycyjny – budowa krok po kroku
  2. Rodzaje i procedowanie prawa dojazdu
  3. BDO , śmieci - nie lekceważ tego
  4. Zasiedzenie służebności, dobra i zła wiara
  5. Procedura zgłaszania przejazdu – przejazd wąski, pas pieszo – jezdny, współwłasność, udział
  6. Koszty wytworzenia
  7. Tworzenie biznes planu inwestycji
  Karolina Malicka
  Inspektor budowlany

  Odbiory prac budowlanych to niezwykle ważna chwila każdej budowy. To właśnie wtedy należy ocenić jakość wykonanych robót, zatwierdzić je lub zgłosić ewentualne poprawki. Na co należy wtedy zwrócić szczególną uwagę (patrząc przez pryzmat naszego klienta) oraz czy inwestor ma w ogóle prawo odmówić odbioru prac budowlanych? Odpowiedzi na te pytania podczas niniejszej prelekcji!

  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera
  1. Deweloperskie dźwignie finansowe
  2. Przepływ środków pieniężnych
  3. MPK- firmy deweloperskiej
  4. Założenia harmonogramu wykonania i płatności
  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera
  1. Finansowanie inwestycji
  2. Kredyty mieszkaniowe
  3. Kredyty inwestycyjne
  4. Kredyty deweloperskie
  5. Barter
  Magdalena Zając-Dobrowolska
  Współwłaścicielka Kancelarii DMP-LEGAL

  Doświadczony deweloper wie, że jego praca nie kończy się wraz z oddaniem mieszkań do użytkowania. Korzystanie z mieszkań przez nowych właścicieli to prawdziwa weryfikacja jakości całej inwestycji. Dlatego z niniejszego wykładu dowiesz się m.in.:

  1. Czym jest gwarancja i rękojmia
  2. Jaka jest definicja wady i jej przykłady w przedsięwzięciach deweloperskich i budowlanych
  3. Jakie są źródła roszczeń z gwarancji i rękojmi
  4. Jakie są okresy gwarancji i rękojmi

  Podczas wykładu poznasz również szczególne przykłady rękojmi i gwarancji w umowach deweloperskich i o roboty budowlane (np. możliwość dochodzenia napraw w częściach wspólnych nie tylko przez wspólnotę ale również przez poszczególnych lokatorów), dzięki czemu zyskasz kompleksową wiedzę w tym zakresie.

  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera
  1. Wydanie instrukcji użytkowania mieszkania
  2. Zasady odstąpienia od umowy deweloperskiej, przypadki przez zbywcę i nabywcę
  3. Zbywanie i nabywanie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, zasady zwolnienia z podatku vat,
  4. Obowiązek naliczania podatku vat,
  5. Moment przyjęcia obniżonych stawek VAT,
  6. Pierwsze zasiedlenie - zwrot VAT - najem dla przedsiębiorców - odliczenie
  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera
  1. Komercja / parki handlowe / Żabka/ Rossman/ Dino jak negocjować z sieciówkami
  2. Budowanie dochodu pasywnego w deweloperce – zwrot VAT
  3. Magazyny
  Wojciech Orzechowski
  1. Wszystko o FLIPach
  2. Łączenie funkcji
  3. Flip na garażach
  4. Jak zbudować swój własny akademik
  Mariusz Stężały

  Czym są i jak można zarobić na kwaterach pracowniczych, opowie Mariusz Stężały

  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera
  1. Z perspektywy pośrednika; jak budować relacje z deweloperami, jak sprzedawać inwestycje
  2. Pozyskiwanie nieruchomości od dewelopera przez pośrednika
  3. Marketing inwestycji
  4. Porównanie rentowności sprzedaży własnej, łączonej i na wyłączność pośrednika
  5. Formy sprzedaży, zasady sprzedaży
  Wojciech Woźniczka
  Negocjator, szkoleniowiec

  Negocjacje w deweloperce to chleb powszedni. Negocjuje się bowiem wszystko: cenę działki, warunki zakupu, koszty z generalnym wykonawcą. To tutaj kryją się ogromne pieniądze idące w setki tysięcy złotych. Właśnie dlatego każdy deweloper musi umieć skutecznie negocjować.
  Podczas spotkania z Wojciechem Woźniczką dowiesz się:

  1. Jakie są strategie i techniki negocjacyjne
  2. Kto pierwszy powinien podać cenę
  3. Jak negocjować, aby obie strony były zadowolone z efektu końcowego
  4. Jak chronić się przed sztuczkami negocjacyjnymi

  Wykład uzupełniony zostanie również ćwiczeniem, dzięki czemu sprawdzić w praktyce pozyskaną wiedzę.

  Joanna Preisner
  Właścicielka Hotelu Bacówka Radawa& SPA ****
  1. Tworzenie strategii wizerunkowej oraz sprzedażowej nowopowstającego obiektu turystycznego
  2. Określenie gościa docelowego obiektu w celu stworzenia celnej komunikacji marketingowej
  3. Narzędzia marketingowe – które warto wprowadzić, a z których nie korzystać?
  4. Magia social mediów w budowaniu marki obiektu
  5. Zarządzanie obiektem
  Paweł Drostek
  Dyrektor Generalny Wioski Wakacyjnej
  1. Systemy sprzedażowe
  2. Automatyzacja systemów sprzedażowych i pobytowych
  3. Koszty pośredników
  4. Niezbędne systemy
  5. Panel dyskusyjny Q&A (Paweł Preisner, Paweł Drostek)
  6. Test wiedzy
  Paweł Preisner - zdjęcie
  Paweł Preisner
  Deweloper | Twórca Akademii Dewelopera

  Ostatni zjazd Akademii Dewelopera! To podczas tego zjazdu sprawdzisz efekty 9-miesięcznej pracy. Na wszystkich uczestników będzie bowiem czekał test przygotowany na podstawie materiałów oraz wykładów odbywających się w ramach całej Akademii. Po wszystkim odbędzie się rozdanie dyplomów ukończenia akademii - i mamy część oficjalną za nami!

  Teraz już tylko luźna atmosfera, impreza integracyjna, rozmowy w kuluarach wśród uczestników elitarnej Akademii Dewelopera! Doskonałe zwieńczenie 9 miesięcy przepełnionych edukacją i pracą nad własnymi przedsięwzięciami deweloperskimi. Dodatkowo zjazd ten zostanie uświetniony obecnością gościa specjalnego! A wszystko to w wyjątkowym miejscu, jakim jest Hotel Bacówka Radawa & SPA****!

  Dla takich chwil warto ukończyć Akademię Dewelopera!

  Prelegenci

  Nasi prelegenci to doświadczeni praktycy biznesu,
  którzy od lat działają w branży nieruchomości

  Paweł Preisner

  Główny prelegent Akademii Dewelopera

  Pomysłodawca Akademii Dewelopera, deweloper z 20-letnim doświadczeniem. Właściciel prężnie działającej firmy deweloperskiej Szklane Tarasy oraz Hotelu Bacówka Radawa & SPA****.
  Autor książki „Jak sprzedać mieszkanie i nie zwariować?”
  Pomysłodawca warsztatów „Zostań Deweloperem” oraz szkolenia „Flip na działce – pół miliona na jednej transakcji”
  „Deweloper Roku 2020” w kategorii zabudowa wielorodzinna w plebiscycie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mieszkanicznik.
  Twórca innowacyjnej aplikacji budowlanej „Moja Inwestycja – budowa krok po kroku”.

  Joanna Preisner

  Właścicielka Hotelu Bacówka Radawa& SPA ****

  Właścicielka i pomysłodawczyni Hotelu Bacówka Radawa & SPA****, w którym na co dzień kreuje wizje, kontroluje ich realizację oraz wyznacza kierunki działań marketingowych.

  Od lat wielka miłośniczka mediów społecznościowych, które uważa za doskonałe narzędzie sprzedażowe, wizerunkowe oraz wspierające budowę marki.

  Hotelarka z pasji, autorka bloga Mama-Hotelarz. Zaangażowana w promocję rozwiązań prorodzinnych w hotelach oraz podnoszenie standardów hotelarskich.

  Prelegentka wielu wydarzeń branżowych.

  Adrian Hołub

  Współwłaściciel Geodetic

  Niezależny doradca ds. inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe.
  Trener, który wygłosił ponad 100 prelekcji i szkoli corocznie ponad 1000 osób.
  Autor ponad 100 branżowych artykułów.
  Inwestor nieruchomości mieszkaniowych i usługowych, członek zarządu Geodetic.
  Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
  Wykładowca.

  Piotr Dobrowolski

  Zawodowy prawnik

  Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalista prawa nieruchomości. Wspiera procesy inwestycyjne, prowadzi spory sądowe, audyty nieruchomości, projektuje umowy dotyczące korzystania z nieruchomości i ich nabywania. Ekspert i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener rynku nieruchomości, szkoli setki profesjonalistów rynku nieruchomości rocznie. Prelegent konferencji oraz autor branżowych publikacji.

  Wojciech Orzechowski

  Inwestor, deweloper, przedsiębiorca, twórca WIWN®.

  Aktywny Inwestor w nieruchomości od 2006 roku. Ekspert ds. nieruchomości zapraszany przez TVN, Polsat, TVP, Domo+, Wprost, Dziennik Rzeczpospolita itd. Twórca Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości www.WIWN.pl ®. Zbudował społeczność ponad 2000 inwestorów z całej Polski.

  Ponad 890 osób pod jego okiem zarobiło na swojej pierwszej nieruchomości stosując jego autorską strategię inwestycyjną. Autor książek i wydawca magazynu Strefa Nieruchomości®. Obecnie nadzoruje 25 Flipów jednocześnie oraz prowadzi 7 projektów deweloperskich w centrum Łodzi o wartości przekraczającej 220 mln zł www.100kamienic.pl.

  Na 2022 rok wyznaczył sobie cel: zrobić 100 Flipów.

  Wojciech Woźniczka

  Negocjator

  Trener sprzedaży i negocjacji.
  Laureat konkursu Polish National Sales Awards w kategorii Najlepszy Trener Sprzedaży w 2013r. w Polsce.
  Autor bestsellera Negocjuj! Czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach oraz książek Negocjuj 2 i Nie sprzedawaj! #Pozwólkupić. Pomysłodawca, inicjator i Dyrektor Krakowskiego Festiwalu Rozwoju.

  Mariusz Stężały

  Alternatywne inwestycje deweloperskie

  Specjalista w branży nieruchomości, profesjonalne szkolenia z zakresu sprzedaży i nieruchomości, inwestor na rynku nieruchomości.
  11 lat doświadczenia w prowadzeniu firm w branży finansowej, gastronomicznej, spożywczej, rozrywkowej, nieruchomościowej i sprzedażowej. 6 lat doświadczenia w zakresie flipowania mieszkaniami. Ponad 20 lat doświadczenia w szeroko pojętej sprzedaży.

  Katarzyna Kuniewicz

  Analiza rynku

  Ekonomistka. Wieloletnia liderka zespołu badań i analiz rynku mieszkaniowego w REAS (obecnie JLL). Współautorka przekrojowych raportów o rynku nieruchomości, prognoz rozwoju rynku mieszkaniowego oraz analiz preferencji nabywców mieszkań. Ekspertka w dziedzinie organizacji badań popytu i podaży na rynku nieruchomości. Od listopada 2021 roku Head of Residential Research w Obido (Grupa OLX) gdzie odpowiada za badania preferencji na rynku mieszkaniowym.

  Paweł Drostek

  Dyrektor Generalny Wioski Wakacyjnej

  Dyrektor generalny Wioski Wakacyjnej w Radawie, gdzie zajmuje się m.in. wdrażaniem nowoczesnych systemów informatycznych wspierających sprzedaż oraz automatyzujących pracę zespołu.
  Z branżą turystyczną związany od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał zarówno pracując na rynku krajowym, jak i za granicą. Współpracował m.in. z Mandarin Oriental Londyn, Hotelem Bacówka Radawa & SPA****, Dworem Boratyn czy Restauracją na Górce.
  Prywatnie Inwestor na rynku nieruchomości mieszkalnych w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz specjalista w ich finansowaniu na rynku brytyjskim.

  Marek Niedźwiedź

  Księgowość i przejęcia spółek

  Przedsiębiorca i inwestor. Kupuje, naprawia, łączy i skaluje biznesy w Anglii, USA, Portugalii i Polsce.
  Specjalista do spraw finansów zarządczych.
  Członek amerykańskiego Forbes Business Council.
  Ukończył wiele specjalistycznych kursów w dziedzinie finansów, m.in.: w London School of Economics czy amerykańskim Investment Certification Institute. Obecnie w trakcie MBA - ``Finance & Sustainability`` na brytyjskiej uczelni University of Cumbria.

  Magdalena Dobrowolska-Zając

  Współwłaścicielka Kancelarii DMP-LEGAL

  Radca prawny, specjalizuje się zarówno w obsłudze szeroko pojętego rynku nieruchomości, jak i obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Prowadzi z dużym zaangażowaniem wszelkie spory sądowe. Od lat przygotowuje raporty dotyczące stanu prawnego spółek i nieruchomości. Jest autorką szeregu publikacji dotyczących prawa nieruchomości i inwestycji komercyjnych w mediach internetowych, prelegentem konferencji z zakresu prawa umów handlowych i prawa pracy.

  Grzegorz Grabowski

  założyciel i współwłaściciel Kancelarii księgowo-podatkowej Wynajmistrz.pl. Biuro początkowo skupiało się na obsłudze klientów prowadzących najem, podnajem, handel nieruchomościami, deweloperkę, noclegi dla turystów, pośrednictwo i inne. Obecnie obsługuje wiele branż, m.in. e-biznes (w tym e-commerce), szkolenia, media, reklama, doradztwo, IT, prawniczą i wiele innych.
  Grzegorz jest również autorem poczytnego bloga Wynajmistrz.pl – serwisu o wszystkim, co jest związane z nieruchomościami, ich rozliczaniem i podatkami, z naciskiem na informacje praktyczne, ułatwiające życie wynajmującym, fliperom i innym podmiotom działającym w branży nieruchomości. Wydał również książkę “Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny“, która rozeszła się już w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy.
  Oprócz tego prowadzi tematyczne wykłady i szkolenia, tworzy kursy online dla inwestorów oraz przedsiębiorców, sam inwestuje w nieruchomości.

  W szpilkach na budowie - Karolina Malicka

  Inspektor budowlany

  Inspektor Budowlany w branży od 11 lat, ze względu na jej 150 cm wzrostu znana jako ``jednostka miary budowlanej``. W social mediach działa pod marką W szpilkach na budowie, a na co dzień pomaga klientom podczas odbioru technicznego mieszkania zakupionego od dewelopera lub przy sprawdzeniu technicznym nieruchomości przed zakupem z rynku wtórnego, skupiając się na lokalizowaniu wad ukrytych.

  Marek Golec

  Podatki

  Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Wynajmistrz.pl i MistrzPodatkow.pl.

  Autor bloga MistrzPodatkow.pl oraz książki „Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi”.

  Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji.

  Doradca podatkowy (numer wpisu 13709) z niesamowitym doświadczeniem w rozliczaniu praktycznie każdej działalności. Specjalizuje się także w opodatkowaniu nieruchomości, kryptowalut, akcji i metali szlachetnych. Jego mocną stroną są również podatkowe aspekty związane z samochodami wykorzystywanymi w firmach.

  Oprócz ogromnej wiedzy podatkowej, inwestuje w nieruchomości i jest przedsiębiorcą.
  Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń.
  Co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

  Piotr Cieszewski

  Mentor, mówca, trener przywództwa

  Profesjonalny mówca, trener przywództwa, przez 10 lat dyrektor oddziałów w korporacji budowlanej Skanska, ekspert w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zdobywca Mount Everestu. Prowadził wykłady m.in. dla:

  BOSH
  PKO BP
  PZU Życie
  Leroy Merlin
  Google

  Galeria ze zrealizowanych inwestycji deweloperskich

  Cennik

  Cennik został podzielony na dwa warianty, opłatę jednorazową oraz ratalną.
  Akademia Dewelopera to 9 zjazdów, każdy z nich dwudniowy.
  Łącznie 18 dni intensywnych szkoleń, wybierz opcję najbardziej dopasowaną do Ciebie.

  Przedsprzedaż

  do 31.05.2022

  JEDNORAZOWO

  1 500 zł

  netto za każdy zjazd

  RATALNIE

  1 800 zł

  netto za każdy zjazd

  Cena regularna

  od 01.06 do 31.08.2022

  JEDNORAZOWO

  1 880 zł

  netto za każdy zjazd

  RATALNIE

  2 300 zł

  netto za każdy zjazd

  Last minute

  od 01.09 do 23.09.2022

  JEDNORAZOWO

  2 222 zł

  netto za każdy zjazd

  RATALNIE

  2 900 zł

  netto za każdy zjazd

  Masz pytania? Zadzwoń!

  570 645 286

  Galeria z poprzednich zjazdów

  Oferta dodatkowa

  Wśród wydarzeń organizowanych przez Pawła Preisnera znajdują się również m.in. warsztaty deweloperskie, szkolenie flip na działce. Wybierz najbardziej interesujące Cię wydarzenie i zdobywaj wiedzę z zakresu deweloperki!
  Warsztaty deweloperskie

  Skorzystaj z warsztatów i dowiedz się, jak zaprojektować swoją pierwszą inwestycję deweloperską!

  Szkolenie flip na działce

  Wcale nie trzeba budować mieszkań, aby zarabiać na nieruchomościach. Przyjdź i dowiedz się, jak skutecznie obracać gruntami.