Protokół zdawczo-odbiorczy oraz instrukcja użytkowania mieszkania

370,00  z VAT

Szukasz pewności i profesjonalizmu na każdym etapie budowy? Nasz protokół zapewni Ci sprawdzone ramy prawne dla Twojej inwestycji.

Na stanie

Kiedy nasi klienci odbierają mieszkania, niezbędne jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przekazanie instrukcji użytkowania mieszkania. Dzięki temu unikniemy nieporozumień oraz sporządzimy dokumentację, która będzie podstawą dla ewentualnych reklamacji w przyszłości. Przygotowany przez nas i sprawdzony w praktyce protokół zabezpieczy Twoją firmę przed nieuprawnionymi zgłoszeniami i będzie dowodem na oddanie do użytkowania w pełni funkcjonalnego obiektu. Instrukcja pozwoli z kolei odnieść się do konkretnych ram funkcjonowania w mieszkaniu, dając tym samym jasne wytyczne dla uznania bądź odrzucenia reklamacji.

Dokument otrzymujesz w wersji edytowalnej. Wystarczy wpisać dane i korzystać z protokołu.

Materiały dostępne w niniejszym serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej. O ile inaczej nie zastrzeżono, przydatność tych materiałów dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie jest wyraźnie wyłączona. W zależności od rodzaju inwestycji umowy mogą wymagać indywidualnego dostosowania w zależności od potrzeb ich stron.